0

Evlilikte Roller

Evliliğin uyumlu biçimde devam ettirilmesi, çiftlerin olağan rollerinde bir takım değişimleri de beraberinde getirmelidir.

Evliliğin ilk dönemlerindeki altın kurallardan biri, her iki kişiyi de mutlu yapacak ortak yaşama biçimi bulmak, ortak kararlar almak, aile içinde sorumlulukları paylaşmak ve çatışmalarda çözüm yollarını deneyimlemek de yeni bir çift için mühimdir. Bu uyumda bireylerin birbirlerinden karşılıklı beklentilerinin de etkisi olduğu açıktır. Çoğunlukla ilk senelerde çiftlerin gerçeklikle alakasız beklentilerinin ya da taleplerinin olması hayal kırıklıklarına sebep olmakta, bu da evliliğin çoğunlukla boşanma ile maalesef sonuçlanmasına sebep olmaktadır. Eşlerin pozitif davranışları evliliğe katkı yaparken, cezalandırıcı davranış biçimleri ve iletişimsizlik ise evliliğe zarar vermektedir.

Yorumlar 0 yorum