0

Kadınlar, Erkekler ve İlişkileri Neden Hep Zordur?

'Bu kadar da zor olamaz, hep kapris, hep laf, atar...’ mıdır?

Aslında bu soruya basitçe cevap vermek imkansız. Ama insanoğlu zaten başlı başına zor değil mi? Doğduğundan anda büyüyüp yetişkinliğe erişene kadar hem kendisi hem de başkaları için sorun, her yaşın ve cinsin kendine özgü problemleri var. Aileler, arkadaşlar, iş hayatı, eğitim. Hepsi farklı birer basamak. İlişkiler de bunlardan biri.


İlişkilerin zorluğu genellikle tarafların istekleri ve beklentileriyle ilgilidir. Kadın ya da erkek artık günümüzde kişilerin beklentileri eski dönemlere göre değişmiştir ve farklılık göstermektedir. Ekonomik standartların yükselmesi, eğitim imkanlarının artması, kadınların da çalışma hayatında yer alıp ekonomik özgürlüklerini kazanması kadın-erkek ilişkilerinin dinamiklerini değiştirmiştir. Hem erkeklerin kadınlarla ilgili, hem de kadınların erkeklerle ilgili beklentileri hızlı değişmektedir. 
İlişkilerdeki kapris, naz ve benzeri durumların aslında tahammül ile çok yakından ilişkisi vardır. Günümüzde kadınlar ve erkeklerin hayat beklentileri ve istedikleri artık onları daha fazla bencil olmaya itiyor. Bu yüzden de çiftler uyumsuz, geçimsiz ve kavgacı oluyor. Beraberliği sağlayacak tolerans ve hoşgörü gibi kavramlar ne yazık ki günden güne değerini yitiriyor. 


Kadın-erkek ilişkilerini aile ve yuvanın temeli olarak görmekten çok ihtiyaçları karşılamaya yönelik olarak görmekten dolayı aslında bütün problemler. Sevgiyi geçerli kılan manevi sebepler ortadan kalktığında kavgalar, kaprisler ve zorluklar da kaçınılmaz oluyor.

Yorumlar 0 yorum